Công ty Công nghệ cao quốc gia

0086 371 8612 9922

thiết bị mỡ

Tâm điểm sản phẩm

Henan Glory Oils&Fats Engineering Co., Ltd

Công ty Kỹ thuật Công nghệ Dầu mỡ Quốc Nhật Hà Nam, viết tắt là "Quốc Nhật Dầu mỡ", thuộc sở hữu của Tập đoàn Đông Doanh, là một công ty chuyên sản xuất và chế tạo thiết bị cơ khí dầu mỡ. Từ khi thành lập đến nay, công ty đã sử dụng các viện nghiên cứu chuyên ngành dầu mỡ trong nước làm nền tảng kỹ thuật, cam kết nghiên cứu và phát triển công nghệ thiết bị dầu mỡ, tận dụng lợi thế kết hợp giữa nghiên cứu và sản xuất, nhanh chóng chuyển đổi kết quả nghiên cứu mới thành sản phẩm.

Tìm hiểu thêm

Duty nhiệm
Tạo giá trị từ trách nhiệm, giữ chất lượng từ tâm huyết - Quốc Nhật Dầu mỡ

Tìm hiểu thêm